Tagged as: https://thanhnien.vn/ban-can-biet/khach-hang-usis-group-ky-xac-nhan-hoan-von-eb5-926395.html

25 Jan
2018

Khách hàng USIS Group ký xác nhận hoàn vốn EB-5

Đầu tư định cư Mỹ (EB-5) là một trong những chương trình định cư hấp dẫn nhất hiện nay. USIS Group là đơn vị hàng đầu chuyên về lĩnh vực đầu tư EB-5 tại Việt Nam Với số tiền đầu tư tương đương 500.000 USD/suất và tạo ra tối thiểu