Tagged as: Đèn LED thông minh

20 Oct
2016

LED thông minh dẫn dắt thị trường đèn chuyên dụng

LED thông minh dẫn dắt thị trường đèn chuyên dụng Phân khúc chiếu sáng chuyên dụng chuyển dần sang các giải pháp LED thông minh, có kết nối theo đà phát triển của các đô thị thông minh, tòa nhà thông minh. Thị trường chiếu sáng sang trang mới Trong