Tagged as: Đà Nẵng

18 Apr
2017

Phú Quốc – Bàn đạp lợi nhuận của bất động sản nghỉ dưỡng

  Phú Quốc – Bàn đạp lợi nhuận của bất động sản nghỉ dưỡng Nhiều chuyên gia trong ngành khẳng định, bất động sản nghỉ dưỡng là kênh đầu tư sinh lời cao trong đó việc đầu tư sở hữu đất để xây khách sạn là một hình thức đầu