Tagged as: CMB

09 May
2017

USIS Group thực hiện trách nhiệm xã hội thông qua ‘Đêm Thiện Tâm’

USIS Group thực hiện trách nhiệm xã hội thông qua ‘Đêm Thiện Tâm’ Nhằm thu hút các mạnh thường quân và cộng đồng tham gia chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, USIS Group tổ chức chương trình ca nhạc gây quỹ từ thiện mang tên ‘Đêm Thiện