Tagged as: ACB

09 Jan
2017

Ngân hàng kích cầu doanh nghiệp vừa và nhỏ dịp đầu năm

Ngân hàng kích cầu doanh nghiệp vừa và nhỏ dịp đầu năm Giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thêm động lực khởi đầu cho một năm mới 2017, các ngân hàng đã đưa ra nhiều gói vay ưu đãi hấp dẫn. Trong đó, có ngân hàng lớn hỗ