Tagged as: https://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/doanh-nghiep/doanh-nghiep-viet/nycrc-can-moc-the-xanh-cu-tru-vinh-vien-thu-2-116-nam-2017-3709256.html