Tagged as: http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/tuyen-sinh/da-dang-phuong-thuc-xet-tuyen-dh-hoa-sen-458853.html

25 Jun
2018

Đa dạng phương thức xét tuyển ĐH Hoa Sen

Từ ngày 18/6 – 14/7/2018 ĐH Hoa Sen (mã trường DTH) tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển vào 22 ngành, nhóm ngành hệ đại học chính quy với các phương thức xét tuyển đa dạng, tạo thêm nhiều cơ hội trúng tuyển cho thí sinh. Ổn định phương thức