Tagged as: http://cafef.vn/khach-hang-usis-group-ky-xac-nhan-hoan-von-eb-5-20180120125059751.chn

25 Jan
2018

Khách hàng USIS Group ký xác nhận hoàn vốn EB-5

Ngày 10/01/2018 tại Hà Nội, Chị N.T.M.T là khách hàng thành công của USIS Group đã chính thức ký xác nhận hoàn vốn đầu tư EB-5 sau 5 năm với dự án của CMB. Đầu tư định cư Mỹ (EB-5) là một trong những chương trình định cư hấp dẫn